2017-111

Politikkens allmenngjøring

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Politikkens allmenngjøring

Category:

Books (Bøker)
Authors:Rommetvedt, H.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:Fagbokforlaget, https://www.fagbokforlaget.no/Politikkens-allmenngjøring/I9788245022544
;
Additional information:
Utgave 3, ISBN: 9788245022544;Published by: Fagbokforlaget, https://www.fagbokforlaget.no/Politikkens-allmenngjøring/I9788245022544;

Abstract:
I et samfunn preget av større åpenhet, økt mangfold og sterkere ;samordningsbehov er allmenngjøring og alliansebygging viktige nøkler til ;forståelse av politikkens virkemåte. Med sin tese om politikkens allmenngjøring ;i et nypluralistisk demokrati presenterer forfatteren et bilde av utviklingen i ;norsk politikk som står i kontrast til flere tidligere fremstillinger. ;Utgaven er oppdatert og supplert med en rekke nye opplysninger om utviklingen i ;norsk politikk. ;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no