2017-113

Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 kontori Nordland

Author: 

Title:Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 kontori Nordland
ISBN no.:978-82-490-0888-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Vigmostad, P.
Quale, C.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
På oppdrag fra Nordland fylkeskommune foretok IRIS våren 2017 en evaluering av Næringslivets Horisont 2020-kontor i Nordland for perioden 2014-2016. I gjennomgangen av resultater kom det frem at, sammenlignet med andre fylker, ligger prosjektstøtte fra Horisont 2020 og Eurostars til næringsliv med tilknytning til Nordland, noe over hva en kunne forvente ut fra næringslivets samlede nivå på FoU-investeringer. Men samtidig kunne ingen av bedriftene som hadde mottatt slik støtte, vise til direkte kontakt med Næringslivets Horisont 2020-kontor i sine søknadsprosesser. Gjennomgangen viser derimot betydelig aktivitet i tidlig mobiliseringsfase, der rundt 150 bedrifter er blitt orientert om Horisont 2020. Næringslivets Horisont 2020-kontor samarbeider godt med annet støtteapparat og flere igangsatte søknadsløp kan føre til Horisont 2020-prosjekter på sikt.

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-113_NFK-H2020-Evaluering.pdfRapport IRIS 2017-113_NFK-H2020-Evaluering.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no