2017-113

Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 kontori Nordland

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 kontori Nordland
ISBN no.:978-82-490-0888-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Vigmostad, P.
Quale, C.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
På oppdrag fra Nordland fylkeskommune foretok IRIS våren 2017 en evaluering av ;Næringslivets Horisont 2020-kontor i Nordland for perioden 2014-2016. I ;gjennomgangen av resultater kom det frem at, sammenlignet med andre fylker, ;ligger prosjektstøtte fra Horisont 2020 og Eurostars til næringsliv med ;tilknytning til Nordland, noe over hva en kunne forvente ut fra næringslivets ;samlede nivå på FoU-investeringer. Men samtidig kunne ingen av bedriftene som ;hadde mottatt slik støtte, vise til direkte kontakt med Næringslivets Horisont ;2020-kontor i sine søknadsprosesser. Gjennomgangen viser derimot betydelig ;aktivitet i tidlig mobiliseringsfase, der rundt 150 bedrifter er blitt ;orientert om Horisont 2020. Næringslivets Horisont 2020-kontor samarbeider godt ;med annet støtteapparat og flere igangsatte søknadsløp kan føre til Horisont ;2020-prosjekter på sikt.;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-113_NFK-H2020-Evaluering.pdfRapport IRIS 2017-113_NFK-H2020-Evaluering.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no