2017-118

Høg kultur – låg status

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Høg kultur – låg status

Category:

Annet
Authors:Jonvik, M.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:NRK.no, Kultur, https://www.nrk.no/kultur/xl/hog-kultur-_-lag-status-1.13471279
;
Additional information:
;Published by: NRK.no, Kultur, https://www.nrk.no/kultur/xl/hog-kultur-_-lag-status-1.13471279;

Abstract:
Innlegg ved Marion Hestholm, Journalist og doktor i musikkvitskap;Tema: Verdset vi ikkje eigne kunstnarar som gjer internasjonal suksess? Er ;ikkje nye kunstnarlege prestasjonar med å byggje opp vår nasjonale identitet og ;stoltheit? ;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no