2017-140

Mulighetsstudie - Evakueringsrom

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Mulighetsstudie - Evakueringsrom
ISBN no.:978-82-490-0889-6

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Njå, O.
Research group:IRIS - Samfunnsforskning, Ledelse (IRIS - Social Science, Management)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Det er stor interesse for å øke sikkerheten for trafikanter i tunneler, ;spesielt i lange ettløpstunneler, der det er spesielt utfordrende med større ;branner i tunge kjøretøyer (flere inntrufne hendelser de siste årene). Alle ;brannhendelsene i norske og utenlandske vegtunneler med folk eksponert for ;røyk, har vist at fareidentifikasjonen og faregjenkjenning svikter hos ;tunnelbrukerne slik at de ikke får evakuert i tide. I denne studien har vi ;presentert Evakueringsrom anvendt i norske vegtunneler. Metodisk har vi ;analysert tiltaket med kontrafaktiske hendelser koplet til narrativene til ;Statens havarikommisjons sine fire store undersøkelser av tunnelbranner siden ;2011 og vi har sett på tunnelkatastrofene i Sør-Europa rund tusenårs-skiftet. ;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2017-140 Mulighetsstudie Evakueringsrom.pdfRapport IRIS 2017-140 Mulighetsstudie Evakueringsrom.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no