2017-141

Fullskala dokumentasjon av strømgjerde mot lakseluspåslag

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Fullskala dokumentasjon av strømgjerde mot lakseluspåslag
ISBN no.:978-82-490-0902-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Provan, F.
Haag, A.
Ravagnan, E.
Research group:Kjemi, mikrobiologi og bioteknologi (Chemistry, Microbiology and Biotechnology)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;;;;;;;;;;;;

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no