2017-157

Implementering av velferdsteknologi

Author: 

Title:Implementering av velferdsteknologi
ISBN no.:978-82-490-0891-9

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Gjerstad, B.
Nødland, S.I.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Denne rapporten dokumenterer prosjektet «Implementering av velferdsteknologi». Prosjektet har hatt som overordnet problemstilling: Hva hemmer og fremmer implementering av velferdsteknologi? Fire arbeidspakker har bidratt til å besvare problemstillingen. Vi finner bl.a. at mulighetsrommet utvikles i relasjonen mellom leverandør og kommune. Føringer for teknologibruken ligger i kommunens utvikling av tjenester og den rolle og betydning som teknologien forutsettes å få. Teknologitilegnelse skjer når brukere, både tjenestemottakere og tjenesteutførere, i samspill fortolker og tilpasser seg de muligheter som leverandør av teknologien har skapt.

Last ned rapporten:
IRIS 2017-157 implementering av velferdsteknologi.pdfIRIS 2017-157 implementering av velferdsteknologi.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no