2017-158

Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan

Author: 

Title:Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan
ISBN no.:978-82-490-0892-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Gjerstad, B.
Nødland, S.I.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Notat dokumenterer Stavanger kommunes innføring av elektronisk individuell plan (eIP). IRIS har studert innføringen som en del av arbeidet i prosjektet «Implementering av velferdsteknologi», et prosjekt som eies av Stavanger kommune. Individuell plan ble lansert i 2001 for å sikre tjenesteytelsen til personer med langvarige og sammensatte behov for hjelp. Tiltaket skulle løse problemet med manglende koordinering av tjenester for disse. Det viste seg imidlertid at individuell plan hadde sine svakheter, og for å imøtegå disse ble en elektronisk versjon (eIP) utviklet. Stavanger kommune innførte eIP 1. oktober 2011.

Last ned rapporten:
Arbeidsnotat 2017-158_eIP Stvgr kommune.pdfArbeidsnotat 2017-158_eIP Stvgr kommune.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no