2017-158

Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan
ISBN no.:978-82-490-0892-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Gjerstad, B.
Nødland, S.I.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Notat dokumenterer Stavanger kommunes innføring av elektronisk individuell plan ;(eIP). IRIS har studert innføringen som en del av arbeidet i prosjektet ;«Implementering av velferdsteknologi», et prosjekt som eies av Stavanger ;kommune. Individuell plan ble lansert i 2001 for å sikre tjenesteytelsen til ;personer med langvarige og sammensatte behov for hjelp. Tiltaket skulle løse ;problemet med manglende koordinering av tjenester for disse. Det viste seg ;imidlertid at individuell plan hadde sine svakheter, og for å imøtegå disse ble ;en elektronisk versjon (eIP) utviklet. Stavanger kommune innførte eIP 1. ;oktober 2011.; ;;

Last ned rapporten:
Arbeidsnotat 2017-158_eIP Stvgr kommune.pdfArbeidsnotat 2017-158_eIP Stvgr kommune.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no