2017-187

Kvalitetsvurdering av barrieresystemet i forbindelse med plugging og forlating av brønner

Author: 

;;;;

;;;;;;;
Title:Kvalitetsvurdering av barrieresystemet i forbindelse med plugging og forlating av brønner

Category:

Conferences (Konferanser)
Authors:Gardner, D.
Research group:Ny energi, risikostyring og brønnkonstruksjon (New energy, risk management and well construction)
Distribution restriction:Confidential
;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no