2017-213

Understanding integration policies in norway and the impact of a specialised organisational structure of the public sector

Author: 

Title:Understanding integration policies in norway and the impact of a specialised organisational structure of the public sector

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Jensen, M.N.;Vedøy, G.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Aalborg Universitet i København / IRIS,

Additional information:
Published by: Aalborg Universitet i København / IRIS

Abstract:
Denne rapporten er basert på en masteroppgave i faget «Development and International Relations/Global Refugee Studies» ved Aalborg Universitet i København, Danmark. Oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i tilknytning til IRIS-prosjektet «Ryfylkemodellen». Prosjektet var en midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere. Prosjektet er oppsummert i en egen rapport som heter "Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere, IRIS 2017/049.

Download the report:
IRIS Master thesis_Marianne Nårstad Jensen.pdfIRIS Master thesis_Marianne Nårstad Jensen.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no