2017-218

Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder

Author: 

Title:Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
ISBN no.:978-82-490-0896-4

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Gjelsvik, M.
Nødland, S.I.
Mathiesen, I.H.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Arbeidsmarkedet i Rogaland har hatt stor oppmerksomhet siden oljeprisfallet i 2014 og den påfølgende betydelige arbeidsledigheten. I denne situasjonen er det lett å glemme at arbeidsmarkedet i Rogaland alltid har vært volatilt, mer enn landsgjennomsnittet. Derfor må arbeidsmarkedet løftes opp som et prioritert politikkområde. Utviklingen etter oljeprisfallet har gitt ledighet som både skyldes nedgangskonjunkturen og friksjoner i arbeidsmarkedet. Denne rapporten roper et varsko for å unngå at disse mer kortsiktige formene for ledighet utvikler seg til mer langsiktig, strukturell ledighet. Manglende matching fører til arbeidsledighet, spesielt syklisk eller konjunkturell ledighet har vi fått erfare de siste tre årene. Kortsiktig friksjonsledighet inntreffer når det tar tid før bedriften finner de rette ansatte, og omvendt at ledige personer finner en arbeidsplass de er fornøyd med. Strukturell ledighet inntreffer når arbeidsstyrken ikke er tilpasset nye forhold i konkurransen eller produksjonen, typisk når nye produksjonsmetoder, f eks. digitalisering, eller materialer erstatter de gamle.

Last ned rapporten:
IRIS 2017-218_balanse tilbud-etterspørsel kompetanse.pdfIRIS 2017-218_balanse tilbud-etterspørsel kompetanse.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no