2017-218

Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
ISBN no.:978-82-490-0896-4

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Gjelsvik, M.
Nødland, S.I.
Mathiesen, I.H.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Arbeidsmarkedet i Rogaland har hatt stor oppmerksomhet siden oljeprisfallet i ;2014 og den påfølgende betydelige arbeidsledigheten. I denne situasjonen er det ;lett å glemme at arbeidsmarkedet i Rogaland alltid har vært volatilt, mer enn ;landsgjennomsnittet. Derfor må arbeidsmarkedet løftes opp som et prioritert ;politikkområde. ;Utviklingen etter oljeprisfallet har gitt ledighet som både skyldes ;nedgangskonjunkturen og friksjoner i arbeidsmarkedet. Denne rapporten roper et ;varsko for å unngå at disse mer kortsiktige formene for ledighet utvikler seg ;til mer langsiktig, strukturell ledighet. Manglende matching fører til ;arbeidsledighet, spesielt syklisk eller konjunkturell ledighet har vi fått ;erfare de siste tre årene. Kortsiktig friksjonsledighet inntreffer når det tar ;tid før bedriften finner de rette ansatte, og omvendt at ledige personer finner ;en arbeidsplass de er fornøyd med. Strukturell ledighet inntreffer når ;arbeidsstyrken ikke er tilpasset nye forhold i konkurransen eller produksjonen, ;typisk når nye produksjonsmetoder, f eks. digitalisering, eller materialer ;erstatter de gamle. ;;

Last ned rapporten:
IRIS 2017-218_balanse tilbud-etterspørsel kompetanse.pdfIRIS 2017-218_balanse tilbud-etterspørsel kompetanse.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no