2017-223

Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland

Author: 

Title:Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland
ISBN no.:978-82-490-0897-1

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Klimek, B.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
I tillegg til verdiskaping og sysselsetting, er det et mål at bioøkonomien skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse. Dersom vi kun ser på de tradisjonelle biobaserte næringene, finner vi at bioøkonomien i Rogaland har en årlig verdiskaping på rundt 8 mrd. (3,3 % av samlet verdiskaping i Rogaland). Dersom vi bruker bedriftsdata til å ta ut bygningsvareindustri og legger til bioøkonomiaktivitet innen generelle næringskoder samt leverandørvirksomhet til bioøkonomien, får vi en årlig verdiskaping på rundt 9 mrd. (3,8 % av samlet verdiskaping i Rogaland). Det er mange biobaserte virksomheter som bidrar til reduserte klimagassutslipp og effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse i Rogaland. Betydningen av bioøkonomien varierer mellom kommunene i Rogaland. Les mer i rapporten.

Last ned rapporten:
Arbeidsnotat IRIS 2017-223 Bioøkonomi Rogaland_print.pdfArbeidsnotat IRIS 2017-223 Bioøkonomi Rogaland_print.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no