2017-223

Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland
ISBN no.:978-82-490-0897-1

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Klimek, B.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
I tillegg til verdiskaping og sysselsetting, er det et mål at bioøkonomien skal ;bidra til reduksjon av klimagassutslipp samt bærekraftig og effektiv ;ressursutnyttelse.;Dersom vi kun ser på de tradisjonelle biobaserte næringene, finner vi at ;bioøkonomien i Rogaland har en årlig verdiskaping på rundt 8 mrd. (3,3 % av ;samlet verdiskaping i Rogaland). Dersom vi bruker bedriftsdata til å ta ut ;bygningsvareindustri og legger til bioøkonomiaktivitet innen generelle ;næringskoder samt leverandørvirksomhet til bioøkonomien, får vi en årlig ;verdiskaping på rundt 9 mrd. (3,8 % av samlet verdiskaping i Rogaland).;Det er mange biobaserte virksomheter som bidrar til reduserte klimagassutslipp ;og effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse i Rogaland. Betydningen av ;bioøkonomien varierer mellom kommunene i Rogaland. ;Les mer i rapporten.;;;

Last ned rapporten:
Arbeidsnotat IRIS 2017-223 Bioøkonomi Rogaland_print.pdfArbeidsnotat IRIS 2017-223 Bioøkonomi Rogaland_print.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back