2017-228

I samme båt eller på hvert sitt nes?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:I samme båt eller på hvert sitt nes?

Category:

Articles (Tidsskriftartikler)
Authors:Thesen, G.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:Universitetsforlaget, https://www.idunn.no/tfs/2017/02/i_samme_baat_eller_paa_hvert_sitt_nes
;
Additional information:
Tidsskrift for samfunnsforskning, årgang 58, NR. 2-2017, S. 166–190, ISSN online: 1504-291X, 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-02-02;Published by: Universitetsforlaget, https://www.idunn.no/tfs/2017/02/i_samme_baat_eller_paa_hvert_sitt_nes;

Abstract:
Gjennom kvalitative intervjuer med fiskere fra seks kystsamfunn i Norge, ;utforsker artikkelen ulike holdninger i konflikten mellom fisk og olje. ;Fiskernes erfaringer og fortellinger har mange fellestrekk på tvers av stedene, ;særlig i synet på seismiske undersøkelser. Men styrken i petroleumsmotstanden ;varierer fra sted til sted. Vår tolkning av denne variasjonen bygger på teorier ;om hvordan opplevd sosial støtte påvirker holdninger. ;;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no