2017-240

Det «multifunksjonelle» kulturlivet; regionen som vil gjøre seg attraktiv

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Det «multifunksjonelle» kulturlivet; regionen som vil gjøre seg attraktiv

Category:

Annet
Authors:Rommetvedt, H.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Stavanger Aftenblad / IRIS, https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/55Q0K/Det-multifunksjonelle-kulturlivet-regionen-som-vil-gjore-seg-attraktiv
;
Additional information:
Stavanger Aftenblad, 24.07.2017;Published by: Stavanger Aftenblad / IRIS, https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/55Q0K/Det-multifunksjonelle-kulturlivet-regionen-som-vil-gjore-seg-attraktiv;

Abstract:
Oppfatninger om kulturens positive effekt for nærings- og arbeidsliv er en ;viktig del av forklaringen på den sterke kulturpolitiske satsingen i Stavanger ;på 2000-tallet. Kultur har ikke bare verdi i seg selv, den kan bidra til å ;ivareta flere mål og funksjoner. Flere spørreundersøkelser i IRIS-regi har ;vist at næringslivsledere, politikere, byråkrater og innbyggere har stor tro på ;at økt støtte til kulturlivet kan styrke den regionale utviklingen. Økt støtte ;til kulturlivet antas å bidra til folks personlige utvikling, men også til å ;gjøre regionen attraktiv for studenter, arbeidstakere og bedriftsetablering.;Det er liten tvil om at slike oppfatninger om kulturens «multifunksjonalitet» ;er en viktig del av forklaringen på den sterke kulturpolitiske satsingen i ;Stavanger på 2000-tallet.;;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no