2017-242

Så ofte snakker de om hjemfylket. ( Valget 2017 )

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Så ofte snakker de om hjemfylket. ( Valget 2017 )

Category:

Annet
Authors:Rommetvedt, H.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:NRK Østfold / IRIS, https://www.nrk.no/ostfold/sa-ofte-snakker-de-om-hjemfylket-1.13669335
;
Additional information:
NrK Østfold;Published by: NRK Østfold / IRIS, https://www.nrk.no/ostfold/sa-ofte-snakker-de-om-hjemfylket-1.13669335;

Abstract:
Halvparten av gangene Irene Johansen (Ap) ytrer seg om politikk, handler det om ;hjemfylket Østfold. ;63 prosent av mediesakene hun er sitert i handler om lokale temaer, mens 44 ;prosent av spørsmålene og forslagene hun har kommet med i Stortinget har en ;lokal vri.;Enkelte andre politikere har vært betydelig mer synlige i mediene og i ;Stortinget, og noen har vært tilnærmet usynlige. Men når hun først får ordet, ;er det Johansen som oftest snakker om hjemfylket.;;Forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved IRIS mener det kan være positivt både for ;den enkelte representanten og for partiet som helhet dersom en politiker lykkes ;med å markere seg med nasjonale spørsmål selv om de sitter på Stortinget.;Han minner om at representantene er valgt inn lokalt, og at denne ordningen ble ;etablert lenge før de politiske partiene kom på banen.;;;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no