2017-275

Påvirkes krepsdyr som lever nær oppdrettsanlegg av kjemikalier brukt mot lakselus ?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Påvirkes krepsdyr som lever nær oppdrettsanlegg av kjemikalier brukt mot lakselus ?

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bechmann, R.K.
Research group:Marint miljø (Marine Environment)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
IRIS rapport 2017-275.pdfIRIS rapport 2017-275.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no