2017-275

Påvirkes krepsdyr som lever nær oppdrettsanlegg av kjemikalier brukt mot lakselus ?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Påvirkes krepsdyr som lever nær oppdrettsanlegg av kjemikalier brukt mot lakselus ?

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bechmann, R.K.
Research group:Marint miljø (Marine Environment)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
IRIS rapport 2017-275.pdfIRIS rapport 2017-275.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back