2017-282

Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring
ISBN no.:978-82-490-0899-5

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Krøvel, A.V.
Engen, O.A.H.
Bernhoff, E.
Nilsen, I.M.
Ranges, K.
Wiik, R.
Nataas, O.B.
Research group:Kjemi, mikrobiologi og bioteknologi (Chemistry, Microbiology and Biotechnology)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;;;;;;;;;;;;

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no