2017-375

Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"

Category:

Articles (Tidsskriftartikler)
Authors:Gressgård, L.J.
Hansen, K.
Nesheim, T.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:Fagbokforlaget / IRIS, file:///C:/Users/aafi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5F4F6BLT/NOS 2017-1_portfolio.pdf
;
Additional information:
Nordiske Organisasjonsstudier Nr. 1 2017 – Årgang 19, s. 24-50, ISSN 1501-8237;Published by: Fagbokforlaget / IRIS, file:///C:/Users/aafi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5F4F6BLT/NOS 2017-1_portfolio.pdf;

Abstract:
Etter at "Bolig for velferd" (BfV) var vedtatt i 2014, ble det bestemt at ;Husbanken skulle være ansvarlig for samordning mellom direktoratene i ;implementeringsfasen. Et viktig spørsmål for Husbanken var hvordan arbeidet med ;denne interorganisatoriske strategien skulle bygges inn i den interne formelle ;strukturen i etaten. For å få til god samordning mellom direktoratene var det ;viktig at den sentrale aktøren – Husbanken – var i stand til å samordne sine ;ressurser, involverte enheter og roller. Dette viste seg å være utfordrende; og ;bidro til å utløse spenninger mellom organisasjonsprinsipper og latente ;konflikter mellom organisatoriske enheter.;;;

Last ned rapporten:
NOS 2017-1_Inter- og intraorganisatorisk samordning_Gressgaard et al.pdfNOS 2017-1_Inter- og intraorganisatorisk samordning_Gressgaard et al.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no