2017-442

Scandinavian Corporatism in Decline

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Scandinavian Corporatism in Decline

Category:

Conferences (Konferanser)
Authors:Rommetvedt, H.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:UiS / IRIS, http://www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/konferanser-og-moteplasser/konferanser/nasjonal-fagkonferanse-i-statsvitenskap-2017/
;
Additional information:
Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Universitetet i Stavanger;Published by: UiS / IRIS, http://www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/konferanser-og-moteplasser/konferanser/nasjonal-fagkonferanse-i-statsvitenskap-2017/;

Abstract:
Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Universitetet i Stavanger, 04.01.17 - ;06.01.17 ;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no