2017-459

Strategisk næringsplan 2013 – 2025 Revisjon 2017. Kunnskapsgrunnlag relevant for Kunnskap og Nyskaping

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Strategisk næringsplan 2013 – 2025 Revisjon 2017. Kunnskapsgrunnlag relevant for Kunnskap og Nyskaping

Category:

Conferences (Konferanser)
Authors:Blomgren, A.
Gjelsvik, M.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
Strategisk næringsplan KUNNSKAP_IRIS 2017.pdfStrategisk næringsplan KUNNSKAP_IRIS 2017.pdf;

Strategisk næringsplan NYSKAPING_IRIS 2017.pdfStrategisk næringsplan NYSKAPING_IRIS 2017.pdf;;
;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back