2018-001

Digitalisering i petroleumsnæringen - Utviklingstrender, kunnskap og forslag til tiltak

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Digitalisering i petroleumsnæringen - Utviklingstrender, kunnskap og forslag til tiltak
ISBN no.:978-82-490-0910-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Gressgård, L.J.
Melberg, K.
Risdal, M.
Selvik, J.T.
Skotnes, R..
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Positive og negative effekter av digitalisering for helse, miljø og sikkerhet ;(HMS) i petroleumsnæringen. Rapporten er laget på oppdrag fra ;Petroleumstilsynet i forbindelse med prosjektet «Digitalisering i ;petroleumsnæringen», hvor hovedmålet var å gi økt forståelse for ;utviklingstrender innen digitalisering, konsekvenser av digitalisering for ;menneske, teknologi og organisering, samt å komme med anbefalinger om ;strategier og tiltak for å følge dette opp.;Rapporten beskriver hvordan petroleumsindustrien blir stadig mer avhengig av ;digitale systemer og teknologi, og at sentrale drivere er teknologisk modning, ;kostnadsfokus og forventning om positive HMS-effekter. Samtidig er det ;betydelige barrierer mot digitalisering i petroleumsnæringen. Næringens høye ;krav til sikkerhet er en del av forklaringen. Kvaliteten på løsningene er også ;et viktig element, mens kommersielle hensyn er en tredje årsak. Paradoksalt nok ;er det slik at til tross for en tilsynelatende stor iver etter å utnytte det ;potensiale som ligger i digitalisering, viser rapporten at det er overraskende ;stor motstand mot å ta i bruk slik teknologi hos flere selskaper i næringen.;;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2018-001_Digitalisering i petroleumsnæringen_final.pdfRapport IRIS 2018-001_Digitalisering i petroleumsnæringen_final.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no