2018-002

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Author: 

Title:Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
ISBN no.:978-82-490-0913-8

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Melberg, K.
Holte, K.A.
Solberg, A.
Bråten, M.
Andersen, R.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Rapporten, utgitt av IRIS og Fafo, konkluderer med at det er blitt et mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen. Også i byggenæringen har flere av faktorene som skaper press på HMS-standarder og arbeidsvilkår blitt forsterket de senere årene. I prosjektet er forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder utredet både innen petroleumsvirksomheten og på store byggeplasser i byggenæringen. Hensikten har vært å belyse oppgaver og roller for arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjenesten. Et overordnet mål har vært å undersøke nærmere om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkning i de to næringene.

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2018-002_Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser_1.pdfRapport IRIS 2018-002_Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser_1.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no