2018-007

Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune
ISBN no.:978-82-490-0904-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Gjerstad, B.
Lindland, K.M.
Skoland, K.
Krøvel, A.V.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
I 2017 gjennomførte IRIS ein nærstudie i Finnøy kommune. Det var eit sentralt ;mål å få kunnskap om haldningar til lakseoppdrett i eit samfunn der ;oppdrettsnæringa var tydeleg tilstades. Nærstudien var ein del av det ;tverrfaglege prosjektet “Developing novel socio-environmental indicators and ;management tools for a sustainable aquaculture (AquaAccept)”. Prosjektet er ;finansiert av Norges forskningsråd sitt havbruksprogram. I dette notatet har ;me dokumentert ein nærstudie av haldningar til lakseoppdrett i Finnøy kommune. ;Når notatet her skal oppsummerast, er det første å seia at folk i Finnøy stort ;sett verkar å vera ganske pragmatiske. Dei har sine motførestillingar mot ;oppdrettsnæringa, men dei meiner ikkje at næringa må vekk. Derimot meiner dei ;at ho bør driva meir miljøvenleg. ;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2018-007_Oppdrettsnæringa Finnøy kommune.pdfIRIS 2018-007_Oppdrettsnæringa Finnøy kommune.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no