2018-008

Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonominæringen

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonominæringen
ISBN no.:978-82-490-0905-3

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Rogaland Fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en regional ;bioøkonomistrategi og engasjerte i den forbindelse IRIS til å kartlegge ;utdannelsesprogram med relevans for bioøkonomien.;Bioøkonomien gjør utstrakt bruk av både primærnæringsfag og ;naturvitenskapelige/tekniske fag, men flertallet sysselsatte er innen ;naturvitenskapelige/tekniske fag (inkl. biologi og ernæring). Bioøkonomien har ;behov for videre/etterutdanning innen både praksiskandidater;på videregående skole-nivå, teknisk fagskole, UtdannY-vei-studier og ;etterutdanninger på masternivå.;;;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2018-008 Utdannelse i Rogaland med relevans for biookonomi.pdfIRIS 2018-008 Utdannelse i Rogaland med relevans for biookonomi.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back