2018-008

Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonominæringen

Author: 

Title:Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonominæringen
ISBN no.:978-82-490-0905-3

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Rogaland Fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en regional bioøkonomistrategi og engasjerte i den forbindelse IRIS til å kartlegge utdannelsesprogram med relevans for bioøkonomien. Bioøkonomien gjør utstrakt bruk av både primærnæringsfag og naturvitenskapelige/tekniske fag, men flertallet sysselsatte er innen naturvitenskapelige/tekniske fag (inkl. biologi og ernæring). Bioøkonomien har behov for videre/etterutdanning innen både praksiskandidater på videregående skole-nivå, teknisk fagskole, UtdannY-vei-studier og etterutdanninger på masternivå.

Last ned rapporten:
IRIS 2018-008 Utdannelse i Rogaland med relevans for biookonomi.pdfIRIS 2018-008 Utdannelse i Rogaland med relevans for biookonomi.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no