2018-012

Trafikksikkerhetsstyring i virksomheter som del av HMS-styringen

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Trafikksikkerhetsstyring i virksomheter som del av HMS-styringen
ISBN no.:978-82-490-0906-0

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Kuran, C.
Njå, O.
Research group:IRIS - Samfunnsforskning, Ledelse (IRIS - Social Science, Management)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS / UiS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS / UiS;

Abstract:
Det vegbaserte transportsystemet for gods er selve livsnerven i norsk handel, ;og er en viktig del av den kritiske infrastrukturen. På europeisk nivå omfatter ;transportsystemet en konstant strøm av varer, teknologi, verdier og tjenester. ;Systemet er også en arbeidsplass for millioner av mennesker. Denne studien tar ;opp trafikksikkerhetsstyring som del av HMS-arbeidet i virksomheter. Det å få ;virksomheter til å innse at trafikksikkerhet er en viktig del av HMS-arbeidet ;vurderes å være et viktig første skritt mot idealet om 10 år. Vi går fra det ;øyeblikksbildet vi ser i dag (ØB0) til et forsøk på å beskrive en ønsket ;tilstand om 10 år (ØB10). Hva må til for at vi skal få en slik situasjon eller ;tilstand, gitt den utviklingen vi ser i dag? Statens vegvesen kan bidra til at ;regelverket i større grad tilpasses dagens utfordringer på vegsystemet, at ;regeltøyende atferd og næringen i helhet blir systematisk undersøkt for å ;tilpasses bruk av risikoinformerte styringssystemer av trafikksikkerhet som kan ;fungere. ;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2018-012Trafikksikkerhetsstyring som en del av HMS arbeidet.pdfIRIS 2018-012Trafikksikkerhetsstyring som en del av HMS arbeidet.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no