2018-024

Fra virkemidler til verdi

Author: 

Title:Fra virkemidler til verdi
ISBN no.:978-82-490-0908-4

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Tveterås, R.
Sønvisen, S.A.
Nordtvedt, T.S.
Iversen, A.
Voldnes, G.
Sogn-Grundvåg, G.
Holmen, A.K.T.
Fitjar, R.D.
Harstad, A.M.
Hydle, K.M.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS /FHF,

Additional information:
Published by: IRIS /FHF

Abstract:
Faglig sluttrapport til fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), prosjekt 901190. Prosjektet ble initiert fordi FHF ønsket å identifisere muligheter for å øke nytteverdien i sjømatnæringen av FoU, og spesielt nytteverdien av FHFs egen ressursbruk. Årlig investeres det ca. 5 milliarder kroner i marin FoU i Norge, hvorav FHF står for over 200 mill kroner per år. Prosjektet har gitt ny innsikt i bedriftenes erfaringer og utfordringer knyttet til forsknings og innovasjon.

Last ned rapporten:
IRIS 2018-024 Faglig_sluttrapportering_Fra virkemidler til verdi.pdfIRIS 2018-024 Faglig_sluttrapportering_Fra virkemidler til verdi.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no