2018-028

Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2017

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2017
ISBN no.:978-82-490-0909-1

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Molversmyr, Å.
Stabell, T.
Mjelde, M.
Research group:Kjemi, mikrobiologi og bioteknologi (Chemistry, Microbiology and Biotechnology)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Last ned rapporten:
IRIS-2018_028.pdfIRIS-2018_028.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no