2018-036

Iskast/isnedfall fra vindturbiner

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Iskast/isnedfall fra vindturbiner
ISBN no.:978-82-490-0911-4

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Flage, R.
Research group:UiS-Timeengasjerte IRIS-Samfunn ()
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Gjennomgang og oppsummering av en del sentrale aspekter knyttet til risiko, ;risikobeskrivelse, risikoforståelse, risikoaksept og risikokommunikasjon, for ;videre bruk i et NVE-notat om anbefalinger knyttet til risiko for iskast og ;isfall fra vindturbiner. ;;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2018-036_Risiko iskast og isfall fra vindturbiner.pdfRapport IRIS 2018-036_Risiko iskast og isfall fra vindturbiner.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no