2018-038

Eit fuktig såpestykke

Author: 

Title:Eit fuktig såpestykke

Category:

Books (Bøker)
Authors:Jonvik, M.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:Fagbokforlaget / IRIS, http://www.kulturradet.no/documents/10157/d9565112-274c-49a6-8334-b61d51b5f153

Additional information:
Kvalitetsforhandlinger, Jan Fredrik Hovden og Øyvind Prytz (red.), isbn: 978-82-450-2376-3, s. 373-402Published by: Fagbokforlaget / IRIS, http://www.kulturradet.no/documents/10157/d9565112-274c-49a6-8334-b61d51b5f153

Abstract:
Kritikarar ytrar seg på profesjonell basis om kunstnarisk kvalitet. Dei omtalar, tolkar og vurderer korleis kunsten portretterer, forstår og vrir på røynda, samfunnet, kjærleiken og livet. Kritikarane har sentrale rollar som formidlarar mellom kunst og publikum, og ytringane og vurderingane deira er med og påverkar kunstens og litteraturens omdømme og verdi. Artikkelen utforskar korleis eit knippe litteratur- og kunstkritikarar forstår kunstnarisk kvalitet og korleis dei omtalar sine eigne vurderingar. Kritikarane refererer implisitt og eksplisitt til ei rekkje kjenneteikn på kvalitet: som originalitet, sjenerøsitet, truverd, sjølvstende, språkleg energi, fleirtydigheit, mot, visuell rikdom og kompleksitet. I tillegg står verknad sentralt i forståinga av kvalitet: korleis kunst og litteratur gjer inntrykk på, og rører ved. Kritikarane i utvalet skil seg frå kvarandre ved merksemda dei rettar mot form, kjensler, formidling, relevans og funksjon.

Last ned rapporten:
Eit fuktig såpestykke_Jonvik 2018.pdfEit fuktig såpestykke_Jonvik 2018.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no