2018-039

Nå tar Olje-Norge av igjen

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Nå tar Olje-Norge av igjen

Category:

Annet
Authors:Osmundsen, P.
Blomgren, A.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:Aftenposten / IRIS, https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G1QAW9/Na-tar-Olje-Norge-av-igjen--Petter-Osmundsen-og-Atle-Blomgren
;
Additional information:
;Published by: Aftenposten / IRIS, https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G1QAW9/Na-tar-Olje-Norge-av-igjen--Petter-Osmundsen-og-Atle-Blomgren;

Abstract:
Selv i 2016, med historisk lav oljepris, var statens direkte inntekter fra ;petroleumsutvinning like høye som fra alle andre næringer tilsammen. Og nå tar ;det av igjen. Oljenæringen har bevist at den er omstillingsdyktig. ;;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no