2018-042

Midtveisevaluering av forskningssenteret CIPSI

Author: 

Title:Midtveisevaluering av forskningssenteret CIPSI
ISBN no.:978-82-490-0912-1

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Fjelldal, Ø.M.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
IRIS har gjennomført en midtveisevaluering av senteret for IP-basert serviceinnovasjon (CIPSI) ved en Universitetet i Stavanger (UiS). Senteret ble etablert 21. februar 2013. I følge retningslinjer for etablering og drift av forskningssenter ved UIS skal forskningssenter evalueres etter fem driftsår. Evalueringen er ment å danne grunnlag for eventuelle tilpasninger i organisering eller driftsmodell, samt for beslutning om hvorvidt senteret skal videreføres i 5 nye år.

Last ned rapporten:
IRIS 2018-042_Midtveisevaluering av forskningssenteret CIPSI.pdfIRIS 2018-042_Midtveisevaluering av forskningssenteret CIPSI.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no