2018-184

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

Author: 

Title:Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
ISBN no.:978-82-490-0923-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Leknes, E.
Onsager, K.
Bayer, S.B.
Haus-Reve, S.
Johansen, S.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
IRIS og NIBR har i samarbeid evaluert programmet "Utviklingsprogrammet for byregioner". Samlet sett viser evalueringen at ¾ av byregionene har styrket sin felles næringsutviklingskapasitet på flere områder. 2/3 av byregionene viderefører samarbeidet mellom kommunene, med et bedre næringsutviklingsapparat. Erfaringene fra programmet vil bli tatt med inn i arbeidet med ny stortingsmelding om distriktspolitikken. Se også linken: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-byregionprogrammet/id2617724/

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2018-184 Evaluering utviklingsprogram byregioner_web versjon.pdfRapport IRIS 2018-184 Evaluering utviklingsprogram byregioner_web versjon.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no