2018-222

Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 – 2022

Author: 

Title:Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 – 2022
ISBN no.:978-82-490-0915-2

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Quale, C.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Petroleumsaktivitet norsk sokkel hadde ‘all-time high’ i 2013 og fall mot 2017. Fra 2018 og videre ventes vekst i takt med fastlands-BNP Produksjonen i leverandørnæringen er på vei opp igjen, men fortsatt langt fra toppen i 2014/15. Bruttoledigheten steg med ‘oljesmellen’, men er nå på vei ned igjen, også i ‘oljefylkene’.

Last ned rapporten:
Arbeidsnotat IRIS 2018-222_Utvikling i petroleumsrelatert sysselsetting 2014-2022.pdfArbeidsnotat IRIS 2018-222_Utvikling i petroleumsrelatert sysselsetting 2014-2022.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no