2018-279

RNNP 2017 - Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Author: 

Title:RNNP 2017 - Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Kjestveit, K.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:Ptil / IRIS, http://www.ptil.no/rapporter-2017/category1338.html

Additional information:
Published by: Ptil / IRIS, http://www.ptil.no/rapporter-2017/category1338.html

Abstract:
IRIS har hatt ansvaret for å gjennomføre spørreskjemaundersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen som er presentert i Ptil sin rapport gir et overordnet bilde av de ansattes egne vurderinger av HMS-klimaet og arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass (landanlegg og offshore).

Last ned rapporten:
RNNP 2017sammendragsrapport rev_1c_kapittelinndeling.pdfRNNP 2017sammendragsrapport rev_1c_kapittelinndeling.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no