2018-308

Høyere teknisk utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018

Author: 

Title:Høyere teknisk utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018
ISBN no.:978-82-490-0921-3

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Tekna, fagforeningen for teknologer, realister og naturvitere med utdanning på masternivå, har per august 2018 mer enn 74 000 medlemmer (inkl. student- og pensjonistmedlemmer), og er Norges største organisasjon for slike. Tekna Student medlemmer utgjør mer enn 12 500 studenter. Tekna Olje og gass er et aktivt faglig nettverk2 i Tekna som ble stiftet høsten 2011, og har per 16.8.2018 2 206 medlemmer . Det faglige nettverket er åpent for alle Tekna-medlemmer som er interessert i eller jobber med temaer relatert til olje og gass, og har hatt en sterk vekst de siste årene. Tekna Olje og gass sitt formål er å ha et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land. Dette notatet oppdaterer tallene fra de foregående studiene av petroleumsrelaterte studietilbud.

Last ned rapporten:
IRIS Rapport IRIS 2018-308 Hoyere tekn utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018.pdfIRIS Rapport IRIS 2018-308 Hoyere tekn utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no