2018-332

Vanskelig å tenke nytt et gammelt sted

Author: 

Title:Vanskelig å tenke nytt et gammelt sted

Category:

Annet
Authors:Gulsrud, T.O.
Research group:Helseteknologi (Medtech)
Distribution restriction:Open
Published by:Næringslivetmagasinet Rosenkilsen, http://www.naeringsforeningen.no/ftp/rosenkilden_flashmagasin/2018-04/offline/download.pdf

Additional information:
Næringslivsmagasinet Rosenkilden, 04, pp 28-29Published by: Næringslivetmagasinet Rosenkilsen, http://www.naeringsforeningen.no/ftp/rosenkilden_flashmagasin/2018-04/offline/download.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no