2018-358

Bedrifter må se unge som en ressurs, ikke risiko

Author: 

Title:Bedrifter må se unge som en ressurs, ikke risiko

Category:

Articles (Tidsskriftartikler)
Authors:Solberg, A.
Holte, K.A.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS / NAV, https://memu.no/innspill/bedrifter-ma-se-unge-som-en-ressurs-ikke-risiko/

Additional information:
Published by: IRIS / NAV, https://memu.no/innspill/bedrifter-ma-se-unge-som-en-ressurs-ikke-risiko/

Abstract:
Bedrifter som ser et handlingsrom for å inkludere unge, er de som lykkes best med dette arbeidet. NAV bør derfor hjelpe hver enkelt bedrift med å utforske mulighetene som finnes. På oppdrag fra NAV undersøkte IRIS Samfunnsforskning arbeidsgivernes opplevde risiko ved å inkludere unge som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Prosjektet, som het «Unge – Ressurs eller risiko», fokuserte på arbeidsgivernes syn på unge som potensielle arbeidstakere, på organisatoriske betingelser for inkludering og på samarbeidet med Nav. Vi intervjuet bedrifter som hadde ulike erfaringer med inkludering av unge. Les hele artikkelen her: https://memu.no/innspill/bedrifter-ma-se-unge-som-en-ressurs-ikke-risiko/

Last ned rapporten:
Unge-ressurs eller risiko_NAV.pdfUnge-ressurs eller risiko_NAV.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no