2018-387

Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?

Author: 

Title:Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?
ISBN no.:978-82-490-0925-1

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Melberg, K.
Holte, K.A.
Einarsen, K.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Denne rapporten viser resultatene fra prosjektet «Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?». Målet med prosjektet var å fremskaffe kunnskap om ulike erfaringer og utfordringer forbundet med nedbemanning, og tiltak som kan gjøres for å begrense sykefravær og sikre arbeidsmiljøet blant de gjenværende i organisasjonen.

Last ned rapporten:
Norce_Rapport 2018-398_Nedbemanning og sykefravær i Petroleumsindustrien(print).pdfNorce_Rapport 2018-398_Nedbemanning og sykefravær i Petroleumsindustrien(print).pdf

tags: 

<< Back