2018-402

Regulering og standardisering av IKT-sikkerhet i kraftsektoren – holdninger, fordeler og ulemper

Author: 

Title:Regulering og standardisering av IKT-sikkerhet i kraftsektoren – holdninger, fordeler og ulemper

Category:

Books (Bøker)
Authors:Skotnes, R..
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:Universitetsforlaget / UiS / IRIS, https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/regulering-og-standardisering-uf.html

Additional information:
Regulering og standardisering - Perspektiver og praksis, Preben Hempel Lindøe (red.), Geir Sverre Braut (red.),Jacob Kringen (red.), isbn: 9788215028934, s. 252-268Published by: Universitetsforlaget / UiS / IRIS, https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/regulering-og-standardisering-uf.html

Abstract:
Normering og standardisering omfatter alt fra papirstørrelse, arbeidsmiljø og miljøstandarder til informasjonsteknologi og produksjonsprosesser. Bidragsytere: Jan Fredrik Andersen, Paul Bang, Anders Haugland, Ole Andreas Hegland Engen, Espen Engtrø, Ove Tobias Gudmestad, Janne Hagen, Espen Masvik, Ove Njå, Jan Gunnar Røed, Ruth Østgaard Skotnes, Torill Tandberg og Petter Øgar. Temaet for dette bokkapittelet er holdninger til regulering og standardisering av informasjons- og kommunikasjons (IKT)-sikkerhet blant ledere og ansatte i nettselskaper (selskaper som driver med distribusjon av elektrisitet) innenfor den norske kraftsektoren. Kapittelet diskuterer også fordeler og ulemper med funksjonell versus preskriptiv regulering, og med standardisering av sikkerhet.

Last ned rapporten:
Innhold_Regulering og standardisering.pdfInnhold_Regulering og standardisering.pdf

tags: 

<< Back