2018-420

Godsundersøkelse Vestlandet 2018

Author: 

Title:Godsundersøkelse Vestlandet 2018

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Sundfjord, Ø.
Bayer, S.B.
Nordtveit, I.
Hauge, O.
Andresen, T.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:Asplan Viak / IRIS / NORCE / Statens vegvesen, https://www.vegvesen.no/om statens vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region Vest/_attachment/2495988?_ts=16712745c78&download=true&fast_title=Godsundersøkelse Vestlandet 2018

Additional information:
Published by: Asplan Viak / IRIS / NORCE / Statens vegvesen, https://www.vegvesen.no/om statens vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region Vest/_attachment/2495988?_ts=16712745c78&download=true&fast_title=Godsundersøkelse Vestlandet 2018

Abstract:
Godsundersøkelsen for Vestlandet 2018 har to hovedmål. For det første gir den en beskrivelse av status og utvikling for godstransporten i fylket. Ved å gi mer og bedre kunnskap om godstransporten blir det også et viktig grunnlag for arbeidet med å legge til rette for en mer effektiv og miljøvennlig godstransport. Dette innebærer blant annet vurderinger av overføringspotensial fra vegtransport til bane- og sjøtransport.Oppdraget har vært et samarbeid mellom Asplan Viak og NORCE Samfunn.

Last ned rapporten:
Godstransport på Vestlandet Rapport(1).pdfGodstransport på Vestlandet Rapport(1).pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no