2019-012

Målbilde SUS 2023 OU - Begrenset deskstudie

Author: 

Title:Målbilde SUS 2023 OU - Begrenset deskstudie
ISBN no.:978-82-490-0929-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Nødland, S.I.
Melberg, K.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Beskrivelse av foretakets mål for bedre å sette opp omorganiseringsprosesser og -prosjekter i ønsket retning og etablere PDSA sirkler. Organisasjonsforståelse og innsikt i styringsdokumenter, målutvikling, evaluering og monitorering innen offentlig sektor, samt kunnskap om helseforetak har vært det faglige grunnlaget for studien.

Last ned rapporten:
NORCE_Rapport 2019-012 Målbilde SuS 2023(print).pdfNORCE_Rapport 2019-012 Målbilde SuS 2023(print).pdf

tags: 

<< Back