2019-013

ENOVA Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem - Eigerøy Energisystemer

Author: 

Title:ENOVA Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem - Eigerøy Energisystemer

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Breuhaus, P.
Research group:Ny energi, risikostyring og brønnkonstruksjon (New energy, risk management and well construction)
Distribution restriction:Confidential

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no