2019-014

Evaluering av nærmiljøtilskudd for Storhaug bydel

Author: 

Title:Evaluering av nærmiljøtilskudd for Storhaug bydel
ISBN no.:978-82-490-0930-5

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Tvedt, H.L.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Evalueringen viser at nærmiljøordningen bidrar til flere aktiviteter og møtesteder, nye sosiale relasjoner, mer samhold, økt engasjement og dugnadsinnsats. Videre er det en tydelig oppfatning at de fleste evaluerte tiltakene har bidratt til mye i forhold til kostnaden. Stort engasjement og dugnadsinnsats har vært nøkkelen til dette, og viser gjentatte ganger at effekten kan oppleves som betydelig selv om tiltaket har vært rimelig å gjennomføre. En viktig årsak til dette er at støtten, og dugnadsinnsatsen dette fordrer, i seg bidrar til å skape nye relasjoner og samhold i beboerforeninger, sameier eller andre grupper med initiativtakere. Summen av tiltakene kan derfor sier å treffe godt i forhold til formålet med støtteordningen. Samtidig peker rapporten på enkelte forbedringsmuligheter som bør vurderes ved en eventuell videreføring av ordningen.

Last ned rapporten:
Rapport NORCE 14-2019_evaluering av nærmiljøtilskudd Storhaug.pdfRapport NORCE 14-2019_evaluering av nærmiljøtilskudd Storhaug.pdf

tags: 

<< Back