2019-051

Ryfylkemodellen. Sluttevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

Author: 

Title:Ryfylkemodellen. Sluttevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Nødland, S.I.
Vedøy, G.
Gjerstad, B.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
I januar 2015 startet 17 kandidater med innvandrerbakgrunn opp med kvalifisering til helsefagarbeider etter Ryfylkemodellen. Forsøket ble igangsatt av og drevet ved Ryfylke Læringssenter (RL) i samråd med Strand kommune som skoleeier. Forsand og Hjelmeland kommuner var også involvert i prosjektet. Hovedmålet har vært fagbrev som helsefagarbeider. Majoriteten av kandidatene hadde flyktningbakgrunn. Ryfylkemodellen kombinerer arbeidspraksis med undervisning i helsefag og norsk gjennom et fireårig løp. Måloppnåelsen har vært god. Hovedmålsetting med opplæringen har vært at kandidatene skal ta fagbrev som helsefagarbeider. Per 1.5.2019 har 10 av kandidatene opparbeidet seg nok timer og vært oppe til fagprøven. Alle 10 har bestått.

Last ned rapporten:
Rapport_NORCE 14-2019_Ryfylkemodellen_Sluttrapport(1).pdfRapport_NORCE 14-2019_Ryfylkemodellen_Sluttrapport(1).pdf

tags: 

<< Back