2019-052

Kartlegging av offshoreansatte 2017 - Hvem er de offshoreansatte, hvor mange må erstattes i

Author: 

Title:Kartlegging av offshoreansatte 2017 - Hvem er de offshoreansatte, hvor mange må erstattes iårene framover?

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Fjelldal, Ø.M.
Blomgren, A.
Research group:Arbeidsliv, næringsliv og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Studien viser at:Litt over 50% av de offshoreansatte bor i Rogaland eller Hordaland.Antall offshoreansatte har falt om lag 20% i perioden 2015 til 2017Operatørselskapene har hatt et lavere fall enn andre områder. (Operatørselskap gikk ned 5%, mens riggdrift og forpleining gikk ned rundt 30%.Operatørselskapene representerer i 2017 om lag 1/3 av alle offshoreårsverk.Videre viser studien at aldersavgangen isolert sett representerer et årlig rekrutteringsbehov i størrelsesorden 540 personer, nesten 40% av dette er innenfor operatørselskapene. Fortsatte gradvise effektiviseringer vil kunne redusere rekrutteringsbehovet noe. Om lag ¾ av rekrutteringsbehovet representerer personell med fagbrev.

Last ned rapporten:
NORCE Rapport 10-2019_Kartlegging av offshoreansatte.pdfNORCE Rapport 10-2019_Kartlegging av offshoreansatte.pdf

tags: 

<< Back