Publications

 • Can a petroleum engineer fix a broken hearth? Technology transfer between the petroleum industry and medicine

  Read more

 • Målbilde SUS 2023 OU - Begrenset deskstudie

  Read more

 • Occupational Safety and Health Among Young Workers in the Nordic Countries: A Systematic Literature Review

  Read more

 • Simulation of arterial blood flow

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes as an innovation platform

  Read more

 • Hjertesyke barn kan få hjelp av oljeteknologi

  Read more

 • Naboens verktøykasse tas nå i bruk

  Read more

 • 65 millioner mer til forskning på banebrytende teknologi

  Read more

 • DigiDem - Digital Dementia Caregiver's Guide - Pre-project

  Read more

 • Pumps & Pipes Norway

  Read more

 • Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke?

  Read more

 • Data science in oil & gas and medicine; similar challenges – different approaches

  Read more

 • Autonomy at Work, Can (Too) high autonomy cause health complaints and sick leave?

  Read more

 • Brønn og Blod - Olje møter helse

  Read more

 • An empirical exploration of the presence of HRO safety principles across the health care sector and construction industry in Norway

  Read more

 • Milliardpotensiale i teknologioverføring

  Read more

 • Prosjektverktøy for risikovurdering

  Read more

 • Data assimilation for a multi-compartment model for blood flow in the brain

  Read more

 • A Deep Learning Approach to Semantic Segmentation of Epidermal Tissue in Whole Slide Histopathological Images

  Read more

 • Virtual staining simulator for computational pathology method development

  Read more

 • Vanskelig å tenke nytt et gammelt sted

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – Cross-industry collaboration

  Read more

 • Simulering av blodstrøm i de store arteriene

  Read more

 • «Digitalisering i petroleumsnæringen»

  Read more

 • Usikkerhet rundt behovet for digital kompetanse i oljenæringen

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes - Medical Technology Research

  Read more

 • Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter

  Read more

 • Oljeteknologi for hjertet

  Read more

 • Prescreening of malignant melanoma

  Read more

 • Technology Transfer: Driver for Innovation and Value Creation

  Read more

 • New methodology for interpreation of dynamic contrast imaging data

  Read more

 • Innovasjon på tvers av sektorer

  Read more

 • Prescreening of malignant melanoma

  Read more

 • An active transition from offshore work to family life: Activities that may impact recovery

  Read more

 • Helsecampus Ullandhaug

  Read more

 • Brukermedvirkning i forskning

  Read more

 • MedTech - Smart technology in medicine

  Read more

 • Understanding cancer with tools from petroleum research

  Read more

 • Girl's Tech Fest

  Read more

 • An empirical exploration of the presence of HRO safety principles across the health care sector and construction industry in Norway

  Read more

 • Fysiske krefter rolle i sprdning av kreft

  Read more

 • Artificial intelligence, machine learning, deep learning – What’s all the fuzz about?

  Read more

 • I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksemper på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren

  Read more

 • Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre

  Read more

 • Medtech at IRIS in a 10-year perspective

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – transfer of technology between oil & gas and medicine

  Read more

 • Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin

  Read more

 • REBOA-SUS

  Read more

 • A computer model for non-invasive heart diagnostics

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – The story so far

  Read more

 • From increased oil recovery to increased heart recovery: Computer models for non-invasive diagnostics

  Read more

 • Physics of cancer

  Read more

 • ;Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

  Read more

 • Kreft, fysikk og oljeforskning?

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes

  Read more

 • From increased oil recovery to increased heart recovery: computer models for non-invasive diagnostics

  Read more

 • Pumps & Pipes; Similar challenges – different approaches

  Read more

 • Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn - hva har skjedd i kommunene?

  Read more

 • Pumps & Pipes – en plattform for teknologiutveksling mellom industrier

  Read more

 • What is going on at IRIS offices in the 8th floor?

  Read more

 • Self Reported Recovery from 2-week 12-Hour Shift Work Schedules: A 14-Day Follow-up

  Read more

 • Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere

  Read more

 • The Municipality as Negotiator in Multilevel Governance of Health Care

  Read more

 • Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet

  Read more

 • Towards causally cohesive genotype–

  Read more

 • Bedre komfortrullestoler for brukere og hjelpere

  Read more

 • Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

  Read more

 • Patient flow as a governing lean technology

  Read more

 • The formation of “managementhood” in a psychiatric hospital

  Read more

 • Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  Read more

 • Utskrivningsklare pasienter: den kommunale responsen på samhandlingsreformen/statlige virkemidler

  Read more

 • Hybridens siste dans? Sykehusreformen

  Read more

 • Overdreven tro på helsereformer

  Read more

 • Helsepolitisk pendelsving

  Read more

 • HVORDAN HAR VI DET I DAG DA?

  Read more

 • FRIDA - tidlig informasjon til gravide

  Read more

 • Rusbrukere vil ut av dårlig selskap

  Read more

 • Legionella pneumophila in municipal shower systems – Surveillance as part of risk management

  Read more

 • Ryktet forteller hvor du bor -

  Read more

 • Utviklingen av bedriftshelsetjenesten og bedriftenes behov

  Read more

 • En dans preget av forhandlinger : om kommunikasjonslederne i sykehusene og media

  Read more

 • Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi

  Read more

 • Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen En Delphi-studie i to runder

  Read more

 • Litteratur og data på pillebruk blant unge

  Read more

 • Helsereformer og styring – en etnografisk utforsking av organisatoriske endringer i et norsk sykehus

  Read more

 • Helseforetaksstyrene mellom stat og kommune - brobyggere eller "missing links"?

  Read more

 • Scenarier 2029 - Helse- og omsorgstjenester - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver

  Read more

 • Indikatorer på psykisk helsefelt – trender og analyse

  Read more

 • Status og utfordinger for Sunnhordaland

  Read more

 • Plan for tjenester til personer med psykiske lidelser - Sauda kommune

  Read more

 • 3D printed models in hemodynamic flow studies

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no