Publications

 • Ikkje alltid best med større kommunar

  Read more

 • Kommunale utfordringar–kommunepolitikarane, dei administrative leiarane og dei tillitsvalde sine synspunkt

  Read more

 • Ryfylkemodellen. Sluttevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

  Read more

 • Mangfold, velferdsstat og frivillighet

  Read more

 • Slik er den nye bomhverdagen for oljeansatte (Rogaland)

  Read more

 • KrFs floke – også uten kupp

  Read more

 • Statsvitar trur sentrale lokalpolitikarar i KrF kjem til å trekke seg.

  Read more

 • Velgerne: Saker betyr mer enn personer

  Read more

 • Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

  Read more

 • AP-velgernes regjerings-flørt med MDG og Rødt (Valget 2017)

  Read more

 • Strong Parliament, but Weak Committees: The Norwegian Parliament Revisited

  Read more

 • Public attitudes toward aquaculture: An Irish and Norwegian comparative study

  Read more

 • Lokalvalg: Politiske saker betyr mer enn tillit til partiene og kandidatene

  Read more

 • Scandinavian Corporatism in Decline

  Read more

 • Utfordringar i framtidas arbeidliv

  Read more

 • Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling?

  Read more

 • Civil Associations in Norwegian Alcohol and Drug Policy-Making Processes: Pluralisation and Generalisation of Interests

  Read more

 • Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking

  Read more

 • Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland

  Read more

 • Stortingsvalget 2017 - og så?

  Read more

 • Dramaet rundt sperregrensen avgjør valget

  Read more

 • Skolevalg som stemningsbarometer sammenlignet med gjennomsnitt av meningsmålinger. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Miljøpartiet De Grønne er valgvinner ved Stavanger katedralskole ( Valget 2017 )

  Read more

 • MDG sier de er blokknøytrale. Men her er tallene som viser at velgerne deres har en klar favoritt. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Så ofte snakker de om hjemfylket. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Understanding integration policies in norway and the impact of a specialised organisational structure of the public sector

  Read more

 • Ap-velgerne foretrekker Stoltenberg-partiene i regjering

  Read more

 • Velgerne deres glir fra hverandre. Erna Solberg prøver å forene, men de borgerlige velgerne er dypt splittet. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Det «multifunksjonelle» kulturlivet; regionen som vil gjøre seg attraktiv

  Read more

 • Forvirrende kommentarer til valget i Storbritannia

  Read more

 • Polish work migrant families in municipalities in Western Norway 

  Read more

 • Ledelse i og av flerkulturelle skoler

  Read more

 • Politikkens allmenngjøring

  Read more

 • Valg, skolevalg og meningsmålinger

  Read more

 • Én stortingsrepresentant alene avgjør ikke

  Read more

 • Om valgkampen og valget til høsten

  Read more

 • The Pluralisation and Generalisation of Interests: Civil Associations in the Norwegian Drug- and Alcohol Policy Process

  Read more

 • Ordførarar frå Høgre i tet for samanslåing

  Read more

 • Omstilling i Stavangerregionen og Forus næringspark mellom markeder og politiske planprosesser

  Read more

 • Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

  Read more

 • Inhabil på mandag, habil i fjor høst

  Read more

 • Evaluering av byregionprogrammet. Survey 2017

  Read more

 • Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre

  Read more

 • Interorganisatorisk samordning i staten: En analyse av «Bolig for velferd»

  Read more

 • Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"

  Read more

 • Scandinavian corporatism in decline

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • Scandinavian corporatism in decline

  Read more

 • Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families

  Read more

 • Win Some, Lose None? Support Parties at the Polls and in Political Agenda-Setting

  Read more

 • Historiske veivalg i jordbrukspolitikken

  Read more

 • Rogalandsbenken - i kryssilden mellomfylke og parti?

  Read more

 • Hvem avslørte hva - om hvem?

  Read more

 • When the oil and fishing industries live side by side

  Read more

 • Interkommunalt samarbeid: kommunenes kinderegg?

  Read more

 • Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner

  Read more

 • Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads. Principals and agents in Norwegian agricultural policy-making

  Read more

 • Foreløpige funn fra evalueringen av Byregionprogrammet

  Read more

 • Å stå utenfor et Stor-Follo er ingen krise

  Read more

 • Å stå utenfor et Stor-Follo er ingen krise

  Read more

 • Inclusive workplaces: building sites for identity construction

  Read more

 • From Corporatism to Lobbyism: the Case of Norway; Pluralisation and Political Communication: the Generalisation of Interests

  Read more

 • Encounters between Polish migrant families and public services in Norway

  Read more

 • Skal veier bygges etter magefølelsen?

  Read more

 • Ordførere krever å bli hørt om togplan

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • Fra stagnasjon, via vekst til rikdom

  Read more

 • Geografi, samhørighet og kommunegrenser

  Read more

 • Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995

  Read more

 • Perspektiver og dilemmaer, Kommunestrukturspørsmålet i Rennesøy

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

  Read more

 • Oljeleting nord for 62. breddegrad. Tilbakeblikk på en laaang beslutningsprosess

  Read more

 • Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast

  Read more

 • Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i Rogaland

  Read more

 • Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i sør-Rogaland

  Read more

 • Se hva velgerne dine mener Listhaug

  Read more

 • Forvaltingsreforma og fylkessamferdslefeltet: frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk

  Read more

 • Partiene, velgerne og bøndene

  Read more

 • Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer

  Read more

 • Svekkar interkommunalt samarbeid lokaldemokratiet?

  Read more

 • Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet

  Read more

 • Forskerblikk på politikk og samfunn

  Read more

 • Samhandling brøyter vei for kommunereform - Behov for superrådmenn

  Read more

 • Olje og fisk, fiskerperspektiver fra kystsamfunn

  Read more

 • Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Referat og refleksjoner.

  Read more

 • Avhengige av lobbyister

  Read more

 • Hafrsfjord kommune 2026

  Read more

 • The Norwegian Storting: A less predictable parliament

  Read more

 • Truer kommunesammenslåing identiteten?

  Read more

 • En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen

  Read more

 • Evaluering av Greater Stavanger

  Read more

 • Municipal responses to coordination reform in Norway

  Read more

 • Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet?

  Read more

 • Patient flow as a governing lean technology

  Read more

 • Stortinget 200 år: Utgått på dato eller fornyet folkevalgt innflytelse?

  Read more

 • Hvordan kan nye storkommuner organiseres for å ivareta demokratiet?

  Read more

 • Lobbyistmaktens grenser. Hvordan kunne det bli et nei til OL til tross for organisasjonenes, lobbyistenes og PR-ekspertenes iherdige innsats for et ja?

  Read more

 • Lobbyvirksomhet - Stortingets historie 1964 - 2014

  Read more

 • Lobbyvirksomhet. Er Stortinget noe å bry seg med for interesseorganisasjoner?

  Read more

 • Lobbyvirksomhet - Stortingets historie 1964 - 2014

  Read more

 • Stortinget og lobbyistene.

  Read more

 • POLITISK SPILL OM HOVEDSTAMVEGEN TIL ØSTLANDET

  Read more

 • Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkes ordning

  Read more

 • Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal

  Read more

 • Mediatization and Political Agenda-Setting: Changing Issue Priorities?

  Read more

 • «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen

  Read more

 • Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland

  Read more

 • Utskrivningsklare pasienter: den kommunale responsen på samhandlingsreformen/statlige virkemidler

  Read more

 • Food Security and Trade: Contested Ideas in Four International Organizations

  Read more

 • Geografi, kjærlighet og kommunegrenser

  Read more

 • Work migration and welfare regimes

  Read more

 • Hybridens siste dans? Sykehusreformen

  Read more

 • Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper

  Read more

 • Overdreven tro på helsereformer

  Read more

 • Helsepolitisk pendelsving

  Read more

 • HVORDAN HAR VI DET I DAG DA?

  Read more

 • Mediatization and Political Agenda Setting: Changing Issue Priorities?

  Read more

 • Hagen styrte ARK, men hvem styrte Hagen?

  Read more

 • Sp-vandring mot venstre, hva nå?

  Read more

 • Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?

  Read more

 • Kommunestrukturen sin betydning for utvikling av storbyer

  Read more

 • Kommunestruktur-spørsmålet: Gamle og nye dilemma

  Read more

 • Styrer mediene politikerne?

  Read more

 • Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.

  Read more

 • Rusbrukere vil ut av dårlig selskap

  Read more

 • Political Agenda Setting as Mediatized Politics? Media–Politics Interactions from a Party and Issue Competition Perspective

  Read more

 • Lobbyists in the Norwegian Parliament: Contacts, Impacts and Assessments

  Read more

 • Regional innovasjon Funn fra forskningen 2005 - 2012

  Read more

 • Ryktet forteller hvor du bor -

  Read more

 • Frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk. Om forvaltningsreformas endring av fylkessamferdslefeltet.

  Read more

 • Boligpolitisk analyse Jæren

  Read more

 • Management “In between”: The Operative Manager in Governance Networks

  Read more

 • Leadership for Social Justice - Educating Students as Active Citizens in a Democratic Society

  Read more

 • Who gets in the news?

  Read more

 • TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

  Read more

 • Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg

  Read more

 • Organisatorisk tilknytning av K46

  Read more

 • The Institutionalisation of a Parliamentary Dimension of the WTO

  Read more

 • The Intermestic politics of trade

  Read more

 • Towards the intermestic politics of trade: institutions, ideas, interest and actors

  Read more

 • Ett Hav - Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringene

  Read more

 • So What, Why Not and What Now? Agenda-Setting and the Concept of Media Influence on Politics

  Read more

 • Media visibility of political parties

  Read more

 • So What, Why Not and What Now? Agenda-Setting and the Concept of Media Influence on Politics

  Read more

 • Mediatization and the media’s political agenda-setting influence

  Read more

 • Europeanisation of regional policy making: a Boolean analysis of Norwegian counties’ participation in the EU’s Interreg programme

  Read more

 • Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i nord – Erfaringer fra Stavanger og andre norske «oljebyer»

  Read more

 • Stortingets rolle i endring:

  Read more

 • Sakene betyr mer enn lederne. FRPs utvikling i 40 år

  Read more

 • Forskningspolitikk er også regionalpolitikk

  Read more

 • The Power of the Opposition

  Read more

 • Cooperation through the regional filter:

  Read more

 • Per Borten 1913 - 2005

  Read more

 • Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region

  Read more

 • Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer

  Read more

 • Telling Others How You Live—Refining Goffman's Stigma Theory Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation

  Read more

 • "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere

  Read more

 • Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling

  Read more

 • Sammen så veie vi flere tonn. Evaluering av prosjektet «Sats på skulen – snu Sogn»

  Read more

 • Innenrikspolitikkens betydning for internasjonale handelsforhandlinger: Konsekvenser for norsk primærnæringer

  Read more

 • Helsereformer og styring – en etnografisk utforsking av organisatoriske endringer i et norsk sykehus

  Read more

 • Skottland – fra unionisme til uavhengighetsavstemning

  Read more

 • Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk

  Read more

 • Helseforetaksstyrene mellom stat og kommune - brobyggere eller "missing links"?

  Read more

 • Making and shaking government? The Danish People’s Party as parliamentary support party and political agenda-setter

  Read more

 • Policy Strategies for New Regionalism: Different Spatial Logics for Cultural and Business Policies in Norwegian City Regions

  Read more

 • Scenarier 2029 - Sats på skole framfor eldre

  Read more

 • Spesialundervisning - drivere og dilemma

  Read more

 • When good news is scarce and bad news is good: Government responsibilities and opposition possibilities in political agenda-setting

  Read more

 • Evaluering av samkjøring i Bergen og Oslo

  Read more

 • Små skritt eller store sprang? Teknologi som verktøy for å forandre undervisning og ledelse

  Read more

 • SV i hardt vær – sakene betyr mest

  Read more

 • Agricultural exceptionalism and the quest for free trade

  Read more

 • Status og utfordinger for Sunnhordaland

  Read more

 • The Norwegian Hospital Reform –

  Read more

 • Forholdet mellom idrett og politikk i utvalgte kommuner

  Read more

 • Perspektiver på KU som beslutningsgrunnlag

  Read more

 • Perspektiver på KU som beslutningsgrunnlag

  Read more

 • Stortingets miljøpolitiske reorganisering: komitéendring med konsekvenser

  Read more

 • Kvalitetsledelse i norske kommuner: Begreper - Erfaringer - Verktøy

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no