Publications

 • Agriculture into the future: New technology, new organisation and new occupational health and safety risks?

  Read more

 • Kartlegging av offshoreansatte 2017 - Hvem er de offshoreansatte, hvor mange må erstattes i

  Read more

 • Ikkje alltid best med større kommunar

  Read more

 • Kommunale utfordringar–kommunepolitikarane, dei administrative leiarane og dei tillitsvalde sine synspunkt

  Read more

 • Ryfylkemodellen. Sluttevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

  Read more

 • Evaluering av nærmiljøtilskudd for Storhaug bydel

  Read more

 • Målbilde SUS 2023 OU - Begrenset deskstudie

  Read more

 • Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019

  Read more

 • "Lykkeland" er leverandørland

  Read more

 • Stages in transforming product- to service-oriented business models

  Read more

 • Strategizing for servitization: From products to innovating in services

  Read more

 • Greater Stavanger brukerundersøkelse

  Read more

 • Godsundersøkelse Vestlandet 2018

  Read more

 • Knowledge Management Systems and Work Improvements: The Moderating Effects of Work Characteristics

  Read more

 • Regulering og standardisering av IKT-sikkerhet i kraftsektoren – holdninger, fordeler og ulemper

  Read more

 • Slik er den nye bomhverdagen for oljeansatte (Rogaland)

  Read more

 • KrFs floke – også uten kupp

  Read more

 • Bedrifter må se unge som en ressurs, ikke risiko

  Read more

 • Risikostyring på tvers av bransjer

  Read more

 • Statsvitar trur sentrale lokalpolitikarar i KrF kjem til å trekke seg.

  Read more

 • Velgerne: Saker betyr mer enn personer

  Read more

 • Risk management across sectors: System characteristics and scope of action

  Read more

 • Cultural Capital as a Hidden Asset: Culture, Egalitarianism and Inter-Class Social Encounters in Stavanger, Norway

  Read more

 • Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

  Read more

 • Autonomy at Work, Can (Too) high autonomy cause health complaints and sick leave?

  Read more

 • AP-velgernes regjerings-flørt med MDG og Rødt (Valget 2017)

  Read more

 • Anslår 28 000 nyansettelser i oljenæringen

  Read more

 • Agriculture into the future: New technology, new organisation and new occupational health and safety risks?

  Read more

 • Høyere teknisk utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018

  Read more

 • Steel, Staff and Solutions: Past, present and future prospects for employment in the Norwegian-based petroleum supply industry

  Read more

 • Universities, innovation and competitiveness in regional economies

  Read more

 • Public attitudes toward aquaculture: An Irish and Norwegian comparative study

  Read more

 • Lokalvalg: Politiske saker betyr mer enn tillit til partiene og kandidatene

  Read more

 • RVU Haugalandet. Reisevaneunderøkelse for Haugalandet 2017

  Read more

 • RVU Dalane. Reisevaneunderøkelse for Dalane 2017

  Read more

 • Ti råd for å få flere i jobb

  Read more

 • Tør du stjele en forskningsartikkel?

  Read more

 • HILLEVÅG - En sosiokulturell stedsanalyse

  Read more

 • Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 – 2022

  Read more

 • Kulturhovudstad 2008 – ti år etter

  Read more

 • Changing country, changing gender roles: Migration to Norway and the transformation of gender roles among Polish families

  Read more

 • RNNP 2017 - Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

  Read more

 • Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

  Read more

 • Midtveisevaluering av forskningssenteret CIPSI

  Read more

 • Local content development in Sarawak, Malaysia

  Read more

 • Eit fuktig såpestykke

  Read more

 • Iskast/isnedfall fra vindturbiner

  Read more

 • Eksperter spår oljeopptur

  Read more

 • Why do firms collaborate with local universities?

  Read more

 • Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonomien

  Read more

 • Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling?

  Read more

 • Framing possibilities and breaking the frames

  Read more

 • Joint program for Energy Systems Integration

  Read more

 • When old art becomes smart

  Read more

 • Re-thinking the value of historical art icons for new generations

  Read more

 • Governing for sustainability

  Read more

 • Securing employees against hazardous clients in challenging contexts 

  Read more

 • Doing good through accepting the bad

  Read more

 • Fra virkemidler til verdi

  Read more

 • Foten innanfor? - evaluering av aspirantordninga i Kulturrådet

  Read more

 • Loklsamfunnet på Finnøy har fått si sin mening om et å leve i naboskap med oppdrettsnæringen

  Read more

 • Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonominæringen

  Read more

 • Nå tar Olje-Norge av igjen

  Read more

 • Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune

  Read more

 • Unge sjåførers læring

  Read more

 • Civil Associations in Norwegian Alcohol and Drug Policy-Making Processes: Pluralisation and Generalisation of Interests

  Read more

 • Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking

  Read more

 • Unge - Ressurs eller risiko? Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet,

  Read more

 • Global collaboration in knowledge intensive firms: The role of activity configurations

  Read more

 • Hvordan tilnærme seg sannsynlighetsangivelse for branner i tunge kjøretøy i vegtunneler?

  Read more

 • UNGLY - Nettverk for lyse hoder

  Read more

 • Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland

  Read more

 • Exploring the benefits of cloud services and accountability tools from a competitiveness and return on investment perspective

  Read more

 • Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder

  Read more

 • Statusrapport om bioøkonomien i Rogaland

  Read more

 • I samme båt eller på hvert sitt nes?

  Read more

 • Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan

  Read more

 • Understanding cancer with tools from petroleum research

  Read more

 • Nye næringsklynger og grønn omstilling i Rogaland

  Read more

 • Cybersikkerhet en samfunnsverdi vi alle må beskytte

  Read more

 • Translation of a safety culture training program from one industry context to another

  Read more

 • Dramaet rundt sperregrensen avgjør valget

  Read more

 • Skolevalg som stemningsbarometer sammenlignet med gjennomsnitt av meningsmålinger. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Miljøpartiet De Grønne er valgvinner ved Stavanger katedralskole ( Valget 2017 )

  Read more

 • MDG sier de er blokknøytrale. Men her er tallene som viser at velgerne deres har en klar favoritt. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Så ofte snakker de om hjemfylket. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Implementering av velferdsteknologi

  Read more

 • Understanding integration policies in norway and the impact of a specialised organisational structure of the public sector

  Read more

 • Ap-velgerne foretrekker Stoltenberg-partiene i regjering

  Read more

 • Velgerne deres glir fra hverandre. Erna Solberg prøver å forene, men de borgerlige velgerne er dypt splittet. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Myten om polske arbeidstakere

  Read more

 • Management Practices for Promoting Employee-Driven Innovation

  Read more

 • Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 kontori Nordland

  Read more

 • Polish work migrant families in municipalities in Western Norway 

  Read more

 • Mellom mange stoler – radikal innovasjon ved et læringssenter

  Read more

 • Kvaliteter i ledelse for mangfold – skolen som arbeidsplass

  Read more

 • Ledelse i og av flerkulturelle skoler

  Read more

 • Arbeidsinnvandrerfamilier og brukervennlighet i kommunale tjenester

  Read more

 • The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

  Read more

 • Regionale utviklingstrekk

  Read more

 • Politikkens allmenngjøring

  Read more

 • Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?

  Read more

 • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Struktur og kompetansebehov

  Read more

 • Valg, skolevalg og meningsmålinger

  Read more

 • Én stortingsrepresentant alene avgjør ikke

  Read more

 • Om valgkampen og valget til høsten

  Read more

 • Høg kultur – låg status

  Read more

 • Economic development in the Stavanger region, 1800 to present and beyond

  Read more

 • The Pluralisation and Generalisation of Interests: Civil Associations in the Norwegian Drug- and Alcohol Policy Process

  Read more

 • Ordførarar frå Høgre i tet for samanslåing

  Read more

 • Omstilling i Stavangerregionen og Forus næringspark mellom markeder og politiske planprosesser

  Read more

 • Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

  Read more

 • Inhabil på mandag, habil i fjor høst

  Read more

 • Evaluering av byregionprogrammet. Survey 2017

  Read more

 • Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre

  Read more

 • Oljen og norsk økonomi, 1965 og framover

  Read more

 • Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependency and institutional trajectories in Nordic food markets

  Read more

 • Interorganisatorisk samordning i staten: En analyse av «Bolig for velferd»

  Read more

 • Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

  Read more

 • Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta sit meir aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar.

  Read more

 • Samarbeid mellom NAV og skolesektoren om å hindre frafall fra videregående skole

  Read more

 • Oljesmellen ga økt sykefravær

  Read more

 • En region i omstilling

  Read more

 • Unfolding the relationship between resilient firms and the region

  Read more

 • Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer

  Read more

 • Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen

  Read more

 • Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"

  Read more

 • Opplevingar av Stavanger si nære historie: Dag, Inger, Ellinor og Sjur fortel

  Read more

 • Strategisk næringsplan 2013 – 2025 Revisjon 2017. Kunnskapsgrunnlag relevant for Kunnskap og Nyskaping

  Read more

 • Economic Transformations of Regions: The Role of Banks

  Read more

 • Transnationality – Sharpening the Integration-Responsiveness vision in global professional firms

  Read more

 • Petroleumsvirksomhetens betydning for norsk økonomi

  Read more

 • Derfor kranglar dei om gatekunst

  Read more

 • Et arbeidsmarked for alle i nedgangstider?

  Read more

 • Regional agency and constitution of new paths: a study of agency in early formation of new paths on the west coast of Norway

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • Division of Cyber Safety and Security Responsibilities Between Control System Owners and Suppliers

  Read more

 • Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt

  Read more

 • Den gamle og den nye oljen

  Read more

 • Itslearning: Mangfold og ensretting

  Read more

 • Strange Heaven - The Social Implications of Nikola's Case

  Read more

 • Formelen for vekst i norske småbyer

  Read more

 • Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families

  Read more

 • Datasvindel i næringslivet: Vi er blitt mer sårbare

  Read more

 • Win Some, Lose None? Support Parties at the Polls and in Political Agenda-Setting

  Read more

 • Håndtering av komplekse problemer gjennom inter- og intra-organisatorisk samordning

  Read more

 • Kva har olja gjort med oss? Kulturelle preferansar og sosiale forskjellar

  Read more

 • Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling i næringslivet

  Read more

 • Historiske veivalg i jordbrukspolitikken

  Read more

 • Evaluering av pilotprosjekt med drift av elektriske busser

  Read more

 • ;Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

  Read more

 • When the oil and fishing industries live side by side

  Read more

 • It´s our version of Arabic - Connecting the global and the local through design

  Read more

 • Interkommunalt samarbeid: kommunenes kinderegg?

  Read more

 • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020

  Read more

 • Developing learning capability as the crucial factor managing ambidexterity

  Read more

 • Foreløpige funn fra evalueringen av Byregionprogrammet

  Read more

 • Oljejobber I Østfold 2014 – 2015

  Read more

 • Å stå utenfor et Stor-Follo er ingen krise

  Read more

 • Å stå utenfor et Stor-Follo er ingen krise

  Read more

 • Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn - hva har skjedd i kommunene?

  Read more

 • Ikke vær redd for å søke deg til oljebransjen

  Read more

 • Sum søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse 2000-2015

  Read more

 • Strategies for promoting inclusive learning in workplaces

  Read more

 • Inclusive workplaces – building sites for identity construction

  Read more

 • Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020

  Read more

 • Scenario: Hafrsfjord kommune 2026

  Read more

 • Snobb er et ord med sterk negativ klang. Hvilken risiko er det i snobbing?

  Read more

 • New class divisions in a modern working life?

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • Synlige og skjulte skiller i oljehovedstadens arkitektur

  Read more

 • Synet på de rike og rikdommen

  Read more

 • Fra ett til flere hierarkier, og en fortelling om dagens dominerende livsstiler og kulturer i Stavanger

  Read more

 • Vegen mot eit estetisk hegemoni - nordmenn sine forhold til heimeinnreiing

  Read more

 • Betrakningar av biletkunst

  Read more

 • Sømløse og friksjonsfrie klassereiser

  Read more

 • Stavanger som prisme for utviklingen i Norge de siste 40 årene

  Read more

 • Frå trongt til travelt - to generasjonar frå Stavanger fortel

  Read more

 • Rapport frå oppkomlinganes by

  Read more

 • Folk om forskjellar mellom folk : Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar

  Read more

 • Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • Slik møtes polsk og norsk kultur

  Read more

 • Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • Stavanger kommunes forsøk med utvidet trygghetspakke

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • Fra stagnasjon, via vekst til rikdom

  Read more

 • Geografi, samhørighet og kommunegrenser

  Read more

 • Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten – 2015

  Read more

 • Work migrants, notions of gender and gender equality

  Read more

 • Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • «Rogaland – en sinke innen eksport fra oljeleverandørnæringen»

  Read more

 • Skolevalg, meningsmålinger og Kihls fasit

  Read more

 • Innovative Capabilities in International Professional Service Firms: Enabling Trade-Offs between Past, Present and Future Service Provision

  Read more

 • Perspektiver og dilemmaer, Kommunestrukturspørsmålet i Rennesøy

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no