Publications

 • Kartlegging av offshoreansatte 2017 - Hvem er de offshoreansatte, hvor mange må erstattes i

  Read more

 • Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019

  Read more

 • "Lykkeland" er leverandørland

  Read more

 • Anslår 28 000 nyansettelser i oljenæringen

  Read more

 • Høyere teknisk utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018

  Read more

 • Steel, Staff and Solutions: Past, present and future prospects for employment in the Norwegian-based petroleum supply industry

  Read more

 • Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 – 2022

  Read more

 • Local content development in Sarawak, Malaysia

  Read more

 • Eksperter spår oljeopptur

  Read more

 • Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonomien

  Read more

 • Utdannelse i Rogaland med relevans for bioøkonominæringen

  Read more

 • Nå tar Olje-Norge av igjen

  Read more

 • Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland

  Read more

 • Statusrapport om bioøkonomien i Rogaland

  Read more

 • Nye næringsklynger og grønn omstilling i Rogaland

  Read more

 • Regionale utviklingstrekk

  Read more

 • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Struktur og kompetansebehov

  Read more

 • Economic development in the Stavanger region, 1800 to present and beyond

  Read more

 • Oljen og norsk økonomi, 1965 og framover

  Read more

 • Oljesmellen ga økt sykefravær

  Read more

 • En region i omstilling

  Read more

 • Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer

  Read more

 • Strategisk næringsplan 2013 – 2025 Revisjon 2017. Kunnskapsgrunnlag relevant for Kunnskap og Nyskaping

  Read more

 • Petroleumsvirksomhetens betydning for norsk økonomi

  Read more

 • Ulik oljevirkelighet

  Read more

 • Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt

  Read more

 • Den gamle og den nye oljen

  Read more

 • Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst innen mulige vekstnæringer

  Read more

 • Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner

  Read more

 • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020

  Read more

 • Oljejobber I Østfold 2014 – 2015

  Read more

 • Ikke vær redd for å søke deg til oljebransjen

  Read more

 • Sum søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse 2000-2015

  Read more

 • Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger

  Read more

 • Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten – 2015

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • «Rogaland – en sinke innen eksport fra oljeleverandørnæringen»

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • Arbeidskraft i petroleumsindustrien i nord: Stabilitet, kompetanse og gjennomtrekk

  Read more

 • Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer

  Read more

 • IRIS data på petroleumsrelatert virksomhet: «Hvem jobber med hva, hvor?»

  Read more

 • How, exactly, the drop in oil prices is affecting Norwegian businesses and jobs?

  Read more

 • Industribyggerne 2015» / «The builders of Industry 2015

  Read more

 • "Industribyggerne 2015"

  Read more

 • Forskerblikk på politikk og samfunn

  Read more

 • Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med et særskilt fokus på leverandørbedriftenes eksportsysselsetting

  Read more

 • Hvorfor er andelen eksportsysselsatte så lav i Rogalands oljeleverandørnæring?

  Read more

 • Oslo oppskrytt? - Er Oslo virkelig landets mest produktive fylke?

  Read more

 • Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje!

  Read more

 • Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014

  Read more

 • Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning

  Read more

 • Nye hoder i dårlige tider

  Read more

 • Understanding customers and involving suppliers for successful spin-offs

  Read more

 • Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år

  Read more

 • Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene framover?

  Read more

 • Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?

  Read more

 • Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg

  Read more

 • Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i nord – Erfaringer fra Stavanger og andre norske «oljebyer»

  Read more

 • CSR and Beyond. A Nordic perspective

  Read more

 • «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg»

  Read more

 • CSR - Innovation and Value Creation in Rapidly Growing Norwegian SMEs

  Read more

 • «Her er det plass for (nesten) alle» - Høyere teknisk utdannelse: Petroleumsnæringens bruk og utdanningsinstitusjonenes tilbud

  Read more

 • «This is a billion-dollar country»: Ansatte og verdiskaping på Forus 2012

  Read more

 • Rogaland – Hvilke næringer har størst utviklingspotensial?

  Read more

 • Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati

  Read more

 • Is the CSR craze good for society? The welfare economic approach to Corporate Social Responsibility

  Read more

 • Mangel på teknologer i Stavangerregionen: Utfordringer og løsninger

  Read more

 • Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011

  Read more

 • Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida?

  Read more

 • Knowledge Based Oil and Gas Industry

  Read more

 • Does CSR influence profit margins?

  Read more

 • Strategier for utvikling av petroleumsklyngen - et forprosjekt

  Read more

 • The Regional Financial Cluster and its importance for the Offshore Wind Cluster

  Read more

 • Stavanger-områdets regionale slagkraft

  Read more

 • Storbyenes bruk av og leveranser til Urban Audit

  Read more

 • Stavanger-regionens attraktivitet slik lokale bedriftsledere ser det

  Read more

 • Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business

  Read more

 • Førskolelærermangel i Rogaland

  Read more

 • Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen

  Read more

 • Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn

  Read more

 • Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift

  Read more

 • Stavangerregionen mot 2020

  Read more

 • Utvikling av rabatt- og takstsystem for båt i Rogaland 2005-2008 - Evaluering

  Read more

 • Sysselsetting, kompetanse og næringsstruktur i Stavanger-regionen mot 2020

  Read more

 • Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune

  Read more

 • Evaluering av utviklingen av rabatt- og takstsystem i Rogaland i perioden 2003 - 2006

  Read more

 • Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no