Publications

 • Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring

  Read more

 • Perspektiver på Samfunnssikkerhet

  Read more

 • Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?

  Read more

 • Emergent risk and new technologies

  Read more

 • TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

  Read more

 • Læring av hendelser i Statoil - en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne.

  Read more

 • Consequences of critical events for the social construction of corporate social responsibility: The case of oil and gas companies in Norway

  Read more

 • Perspektiver på Stavangerregionens kulturssatsning etter 2008

  Read more

 • Contradictions between Stability and Change: Knowledge Networks

  Read more

 • Kommunenes handlingsrom i grunnskolesektoren

  Read more

 • Rhetoric and Realities

  Read more

 • Oljeforskning tørker ut

  Read more

 • Internasjonale og nasjonale rammebetingelser og lokal energi- og miljøpolitikk

  Read more

 • Retorikk og realiteter, NORSOK-prosessen økt konkurranse-dyktighet i norsk oljeindustri

  Read more

 • Reconsidering the Actor in Explanations of Technological Change

  Read more

 • Symbols and realities. The relationship between the technology and policy within the oil complex towards 2000

  Read more

 • Oljevirksomheten som teknologiutviklingsprosjekt

  Read more

 • Bedriftsutvikling i nettverk

  Read more

 • Små felt - mange oppgaver. Regionale sysselsettingsmuligheter ved utbygging

  Read more

 • Kortversjon. Små felt - mange oppgaver

  Read more

 • Vedleggsrapport: Små felt - mange oppgaver

  Read more

 • Rosenberg Verft og lokalt næringsliv

  Read more

 • Endringer i det industrielle miljø

  Read more

 • Sysselsettingseffekter av vegvedlikehold

  Read more

 • Internasjonale flyruter og konsekvenser for næringslivet

  Read more

 • EU-priser på matvarer og nye momsregler - konsekvenser for forbrukerne og sysselsetting i Rogaland

  Read more

 • Forprosjekt om konsekvensanalysemetodikk for vegsektoren med vekt på vanskelig kvantifiserbare faktorer

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no