Publications

 • Universities, innovation and competitiveness in regional economies

  Read more

 • Utfordringar i framtidas arbeidliv

  Read more

 • Why do firms collaborate with local universities?

  Read more

 • Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder

  Read more

 • Omstilling i Stavangerregionen og Forus næringspark mellom markeder og politiske planprosesser

  Read more

 • Strategisk næringsplan 2013 – 2025 Revisjon 2017. Kunnskapsgrunnlag relevant for Kunnskap og Nyskaping

  Read more

 • Economic Transformations of Regions: The Role of Banks

  Read more

 • Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling i næringslivet

  Read more

 • Innovation in a globalizing world: within or beyond local clusters?

  Read more

 • ;Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

  Read more

 • Offentlige lederes holdninger som potensial for innovasjon

  Read more

 • Universiteter og næringsliv må snakke samme språk

  Read more

 • Forskerblikk på politikk og samfunn

  Read more

 • Organizing product innovation: hierarchy, market or triple-helix networks?

  Read more

 • Capabilities for innovation in a globilized world: to be or not to be in a cluster

  Read more

 • Building capabilities in SME’s for innovation in a globalizing world: The effect of clusters and external partnering

  Read more

 • Building capabilities in SME’s for innovation in a globalizing world: The effect of clusters and external partnering

  Read more

 • Capabilities for Innovation in a Globalizing World: From Nearby or at a Distance?

  Read more

 • Universities, innovation and competitiveness in regional economies

  Read more

 • Building capabilities for innovation in a globalizing world: from nearby or at a distance?

  Read more

 • Case E: Gained in translation: the import, translation and development of a US sales and management concept

  Read more

 • Regional innovasjonsevne i en globalisert verden

  Read more

 • Expanding the Resource-Based View on Strategy: Blending the Literature on Management and Economic Geography

  Read more

 • Doing it Yourself or Partnering Up? Modes of Innovation and Firms’ Income from New Products in Urban Regions of Norway

  Read more

 • The combined impact of managerial and relational capabilities on innovation in firms

  Read more

 • How open is open innovation?

  Read more

 • Scenarier 2029 - Sats på skole framfor eldre

  Read more

 • Manegerial attitude to collaboration for innovation within and across borders

  Read more

 • LYSE teser

  Read more

 • Innovasjonsnettverk i norske storbyklynger: Når nærhet blir et problem for innovative virksomheter

  Read more

 • Scenarier 2029 - Regioners innovasjonsevne

  Read more

 • Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011

  Read more

 • The Regional Financial Cluster and its importance for the Offshore Wind Cluster

  Read more

 • Competitive Advantage Through the Management of Ambiguity as a Dynamic Capability

  Read more

 • Samspill om innovasjon i petroleumsnæringen

  Read more

 • The "third role" of universities in strengthening local capabilities for innovation

  Read more

 • Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk

  Read more

 • Universitetets tredje rolle

  Read more

 • From "Black Gold" to "Human Gold" - A Comparative study of the Oil and Gas Industry in Stavanger and Aberdeen

  Read more

 • Makroøkonomisk analyse for Sparebank 1 SR-Bank

  Read more

 • En global vinner: Tilfellet Kverneland

  Read more

 • Verdiskapingsevnen i norske storbyer: Indikatorer for kompetansekapital, entrebenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering

  Read more

 • Det balanserte målekortet i SR-Bank: Fra måling til strategiutvikling

  Read more

 • Ønsketenking, drømmeri og beslutninger

  Read more

 • Grådige løgnere med personlighetsfeil

  Read more

 • SR-Bank: Cultural Translation of a US Concept

  Read more

 • Vita Insurance: Creation of Cross-National Learning

  Read more

 • Verdiskapingsevnen i fem norske storbyregioner: regionale indikatorer for nyskaping, livskvalitet, kompetansekapital og int. orientering

  Read more

 • Merkevarebygging for Stavangerregionen

  Read more

 • Norsk petroleumsindustri: Kompetansebehov fram mot 2010

  Read more

 • Olje- og gassindustrien som kunnskapsnæring

  Read more

 • Verdiskaping i norske storbyer 2001:

  Read more

 • Hotels as Learning Arenas

  Read more

 • Olje- og gassklyngens relaterte virksomheter

  Read more

 • Global konkuransekraft

  Read more

 • Arbeidsgiverrollen i storby: Alternative og likeverdige karriereveier i kommunal sektor

  Read more

 • Kunnskap gir velstand

  Read more

 • Ansatte ønsker forandring men de vil styre selv

  Read more

 • Jåttå som nasjonal fellesoperativ kommando: Regionale muligheter og trusler

  Read more

 • Norden i verden og verden i Norden

  Read more

 • Erfaringer med Vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter: Mellom jussen og den gode vilje

  Read more

 • Stavanger-regionens evne til verdiskaping: Indikatorer og indikasjoner

  Read more

 • Breaking up is hard to do:

  Read more

 • Perspektivanalyse Rogaland

  Read more

 • Kompetansestyring, verdiskaping og effektivitet: Bruk av ansettelsesreformer i hotellbedrifter

  Read more

 • Employment Relations: Determinants and Consequences

  Read more

 • Bedriftsutvikling i nettverk

  Read more

 • Små felt - mange oppgaver. Regionale sysselsettingsmuligheter ved utbygging

  Read more

 • Kortversjon. Små felt - mange oppgaver

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no